CykloTruck Retro 3.2

Vznikla na přání zajímavá kombinace cargo-retro. Vedle žárově zinkovaných rámů lze objednat i nerez či barvy.

 Tento CykloTruck bude pracovat pro restauraci, takže ho lze spatřit s i tzv. gastroboxem. V budoucnu není vyloučen ani pomocný elektropohon.